Kan jag vara mycket rik snart efter äggdonation Aggdonationegv

Tips for att fa vanta snabbare

  • Kommer med barn snabbare
  • Satt att bli gravid snabbare idag
  • Forvantas mycket snabbare
  • Att bli forvantat snabbare
  • Lar dig hur du far barn snabbare
  • Hur man far barn med sig snabbare
  • Satt att bli gravid snabbare

Onaturlig Insemination: Definition och Process

Enkelt uttryckt ar onaturlig insemination det forfarande som sperma placeras manuellt i en kvinnas vagina eller livmoder for att bli gravid ett barn. Processen gors med uppfriskande eller frostsperma. For mer beskrivande definition klicka har (En frasch windows ar oppen).

Iden om artificiell insemination ar enkel, men metoden kan istallet vara svar och tidskravande. Det finns manga saker att tanka pa nar man bestammer sig for att ga igenom det har systemet. For det forsta finns det nagra typer av konstgjorda inseminationsprocesser. De ar Intravaginal Insemination (IVI), Intracervical Insemination (ICI) och Intrauterin Insemination (IUI). Att plocka vilken onaturlig inseminationsmetod som ska anvandas ar en anmarkningsvard privat bestamning och dessutom beroende av huruvida du har fattat ett beslut att anvanda uppfriskande eller frusen semen. Att valja ratt metod ar det forsta steget i processen.

Bearbeta

Att jag personligen vet, som har tankt ett barn via artificiell insemination, har anvant intrauterin insemination eftersom det ar det mest effektiva, alla de lesbiska paren. Det ar tillvagagangssattet min flickvan och jag har ocksa valt. Inte bara pa grund av att chanserna att bli gravid ar battre men dessutom for att det verkligen ar den enda tekniken som min medicinska professionell ska utfora. Det ar den process som hon har kryddat formodligen den mest fullandade med.

Personligen anser jag att det ar viktigt att besluta om den metod som ska tillampas strax innan man gar vidare till ett annat steg och bestammer sig for en spermadonator. Detta ar intelligent eftersom specifika ampuller saljs till varje process pa spermibankbolagen. Du behover inte ha ditt center upprattat med en specifik givare for att inse att det inte finns nagra ICI- eller IUI-flaskor fran sina exemplar. Med hjalp av denna metod kommer din uppgift sannolikt att vara distinkt pa den teknik du bara valjer. Om du till exempel bestammer dig for att anvanda intrauterin insemination, eftersom den ar mest tillforlitlig, sa skulle du specifikt soka efter en givare som har IUI-flaskor tillgangliga. Nar du har valt vilken metod att anvanda, ar det en chans att valja en givare.

Besluta om en givare

Om du ar ett lesbiskt par eller kanske en enskild kvinna, ar det definitivt det storsta steget pa vagen att bestamma om en givare. Vem kommer att vara biologiska basta fertilitetskliniken utomlands pappa av din respektive lilla? Kommer det att vara en erkand givare, det vill saga en kompis, en partners familjemedlem eller en oppen givare fran en spermier? Kan det vara en oidentifierad givare fran en spermabank? Det ar ett mycket privat beslut som maste matcha ditt satt att leva. Min alskling och sa satter jag in otaliga olika timmar som diskuterar denna yttersta amne.

Vi bestamde oss for att anvanda ett sperminstitut i borjan eftersom vi misslyckades med att ha nagra svarigheter som kunde komma ifran att anvanda en van men vi hade svart att valja om de skulle anvanda en okand givare eller en bred oppen. I slutandan bestamde vi oss for att arbeta med en okand givare, men for att vara arlig kan jag inte upprepa att vi kanske inte forandrar vara tankar fore var forsta forsok. Vi har nu valt en favorit fran de tva grupperna.

Att valja den biologiska fadern till ditt respektive barn ar en tarmslackande beslutsamhet. Det kommer att innehalla flera timmars dialog tillsammans med din alskare oavsett om du kanske anvander en erkand givare eller en sperma finansiell institution. Jag kommer att agna en hel sida pa den har webbplatsen i de manga aspekterna som berors nar man bestammer om ratt givare.

Besluta om en medicinsk professionell

Nu nar du har bestamt vilken onaturlig inseminationsprocess som ska fungera och dar du star for att fa din sema fran, ar det verkligen dags att ga med en stor medicinsk professionell. Detta borde faktiskt vara en stor oro for de lesbiska tjejerna. Tyvarr finns det fortfarande en hel del homofobi i denna varld. Det finns for narvarande en rattssalen kamp mellan en lesbisk kvinna och hennes tidigare lakare framst for att de nekade att inseminera pa grund av hennes erotiska orientering. Rekommendationer om att valja en utmarkt lakare och alla problem relaterade till det kommer sannolikt att ses over pa min doktors webbplats.

Efter att ha last en mycket bra lakare, kontakta arbetsplatsen direkt for att skapa det forsta besoket. De flesta arbetsplatser kommer inte att ha nagonting alls tillganglig for ungefar fyra till sex flera veckor. Denna ursprungliga ga till ar avgorande for att utvardera din niva av komfort med alla lakare och ocksa for att bestamma din faktiska fysiska valbefinnande. Prata om min berattelse, for att se de steg jag var tvungen att anta under och efter och efter min forsta utcheckning.

Avslutande scen

Eftersom ditt val skapas for att bara gora det med det onaturliga inseminationsforfarandet ar det en chans att komma igang med att kartlagga din agglossningscykel. Denna process bor fortsatta i minst tre manader innan du forsoker din forsta insemination. Diagrammet kommer exakt att rakna ut din agglossningsdag, vilket kommer med lycka till att det sista steget blir gravid. Da hoppas vi kunna ta reda pa din formaga att lyckas och fortjusande ny liten.

No Comments Yet

Comments are closed